Աշխատանքային խմբերի ձևավորում և տվյալների վերլուծություն

Այս հանդիպման նպատակն էր ստեղծել Հայաստանի կրթության ապագայի բնութագիրը` ուրվագծելով այն անձնային և մասնագիտական հատկությունները, որ ձևավորվելու են բարեփոխված կրթական համակարգի ազդեցության արդյունքում և որոնք կրող անձինք, իրենց հերթին, ձևավորելու են երկրի այնպիսի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ապագա, որը համապատասխանում է խմբի անդամների պատկերացումներին։

ԽՈՒՄԲ 1

I. Ի՞նչ անձնային և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Ծանոթություն միջավայրին
 • Ազատ երևակայություն
 • Ուրախության զգացողություն
 • Մոտիվացում
 • Սոցիալական հմտություններ

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • Կիրառական գիտելիքներ և գիտելիքները կիրառելու ընդունակություն,
 • Ինքնառեֆլեքսիա,
 • Իրավագիտակցություն,
 • Համագործակցային, այլ ոչ մրցակցային մտածողություն
 • Ուսուցչի բացարձակ հեղինակության հաղթահարում
 • Քննական և վերլուծական մտածողություն
 • Ինքնատիրապետում,
 • Մոտիվացիա,
 • Մասնագիտական կողմնորոշվածություն (գոնե մոտավոր)
 • Գրավոր և բանավոր խոսքի բավարար տիրապետում
 • Ինքնակրթվելու հմտություններ

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Մասնագիտական հմտություններ
 • Իրավագիտակցություն
 • Բազմակողմանի զարգացում
 • Ճկունություն
 • Փոփոխություններին արագ հարմարվելու կարողություն
 • Պրակտիկ գիտելիքների գերակայություն տեսականի համեմատ
 • Աշխարհաքաղաքացու ինքնագիտակցություն
 • Պատկերացումներ գիտական կամ պրակտիկ աշխատանքի վերաբերյալ

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • Երջանիկ քաղաքացի,
 • Աշխարհաքաղաքացի,
 • Իրավապահանջ,
 • Օինապահ,
 • Պահանջատեր,
 • Բարեկիրթ

Ուսուցիչ

 • Չկաղապարված,
 • Հոգեբանության հիմունքներին տիրապետող,
 • Մեթոդների ընտրության մեջ ազատ,
 • Այլ կարծիքներ և տեսակետներ ընդունող,
 • Ոգեշնչող,
 • Բազմակողմանի զարգացած,
 • Լավ վարձատրվող,
 • Մոտիվացված,
 • Ինտելեկտուալ արվեստագետ,
 • Ինքնազարգացող,
 • Ժամանակին համընթաց քայլող
 • Տարիքային հոգեբանությանը տիրապետող
 • Հեղինակային մանկավարժության ստեղծող  
 • Աշակերտների և ծնողների կողմից գնահատվելու պատրաստ,
 • Գենդերային պատկերի փոփոխմամբ՝ տղամարդ ուսուցիչների բազմապատկում

Բուհի դասախոս

 • Կոմպետենտ
 • Ակտիվ կամ ոլորտում նվաճումների հասած  
 • Արդիական և ժամանակակից
 • Տարակարծությունը կարեւորող

Ծնող

 • Պահանջատեր
 • Սպառողի հոգեբանությունից զերծ
 • Երեխայի հետ միասին հոգեպես աճող

II. Ի՞նչ անձնային և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Հանրակրթական դպրոց

 • Բոլոր երեխաների համար հավասարաչափ կրթության իրավունքի իրականացնող Տեխնոլոգիապես զինված
 • Սեփական կրթական ճանապարհի ընտրության, փորձարկումների, փոփոխությունների հնարավորություն տվող
 • ՇԱՎԻՂ
 • Աշակերտին հետաքրքրող առարկաները ընտրելու հնարավորություն տվող
 • Մեդիագրագիտություն տվող
 • Գենդերային կարծրատիպերը կազմաքանդող
 • Ծնողի դերը բարձրացնող

ԽՈՒՄԲ 2

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Կենցաղային
 • Շատ ինտենսիվ, խաղային տեսքով հմտություններ

Հանրակրթական դպրոցն ավարտելիս

 • Տեխնոլոգիաների օգտագործման հմտություն
 • Քաղաքացու պատասխանատվություն եւ սոցիալական ակտիվություն
 • Սեփական ցանկությունների հստակ գիտակցում
 • Ինքնուսուցում (սովորիր սովորել հմտություն)
 • Ինֆորմացիայի փնտրել/մարսել/Ֆիլտրելու կարողություն
 • Ստեղծագործականություն
 • Սեփական իրավունքների գիտակցում
 • Էթիկա/էսթետիկա/մշակութային ընդհանուր զարգացածություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Որոշումներ կայացնելու համարձակություն
 • Փոխօգնության հմտություններ
 • Միջմշակութային փոխհարաբերման զարգացվածություն

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Հետազոտելու հմտություններ
 • Արժեհամակարգեր (մարդասիրական՞)

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • Ակտիվ քաղաքացու կեցվածք
 • Լեզուների իմացություն
 • Գենդերյաին, ռասայական հանդուրժողականություն

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • Ըստ մասնագիտության աշխատող
 • Մշակույթը և պատմությունը իմացող
 • 2-3 լեզու իմացող
 • Պետությանը նվիրված
 • Հումանիստ
 • Ընտանեկան արժեքների ջատագով

Ուսուցիչ

 • Ղեկավարող/թելադրող մտայնությունից ազատ
 • Ուղղորդող/կազմակերպող
 • Երեխայասեր
 • Հետազոտող
 • Հոգեբանի բազային գիտելիքների տիրապետող
 • Մասնագիտորեն պատրաստված

Բուհի դասախոս

 • Ոչ կոռումպացված
 • Օբյեկտիվ, սկուզբանքային
 • Գիտական/արվեստաբանական հետազոտություններում ներգրավված
 • Քաղաքացիական առումով ակտիվ
 • Մասնագետ իրական կյանքում
 • Ուսանողակենտրոն սկզբունքներին հավատարիմ
 • Հետաքրքիր կերպարի իմիջով՝ առանց բոհեմիկ թափթփվածության

Ծնող

 • Կրթության հանդեպ ակտիվ պահանջատեր
 • Երեխայի տաղանդները բացահայտող, սատարող, ոչ թե խոչընդոտող
 • Երեխայի ընտրությունն ու կարծիքը հարգող
 • Հանդուրժող և վստահող
 • Անտարբերություն չցուցաբերող, բայց երեխայի փոխարեն որոշումներ չկայացնող

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Ուշադրություն ցուցաբերող
 • Ինքնուրույնություն խթանող
 • Կյանքին պատրաստող

Բարձրագույն կրթություն

 • Կրկնվող առարկաներից հրաժարվող
 • Բոնուսային համակարգ կիրառող

III. Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով  մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

Խթանող եւ ապահովող քաղաքացիների՝

 •        ինքնուրույնությունը
 •        ստեղծագործականությունը
 •        քննադատական հայացքը
 •        հանդուրժողականությունը
 •        մարդասիրությունը եւ բարոյականությունը
 •        թիմային աշխատանքը
 •        ազնվությունը
 •        ազգային մշակույթը

ԽՈՒՄԲ 3

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Անձնական հիգիենայի մասին հոգ տանելու ունակություն
 • Հանդուրժողականություն, այլոց չնեղացնելու տրամադրվածություն
 • Շփվելու ընդունակություն, հարցեր տալու համարձակություն
 • Տարրական գիտելիքներ շրջապատող աշխարհի մասին (գույներ, կենդանիներ, ժամ և այլն)

Հանրակրթական դպրոցն ավարտելիս

 • Քննադատական և կրեատիվ մտածողություն
 • Քաղաքացիական գիտակցություն
 • Մասնագիտական կողմնորոշվածություն
 • Հետազատոկան հմտություն
 • Արվեստա(արհեստա)սիրություն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետում
 • Առողջ հոգեկերտվածք և ինքնակառավարում
 • Կոմունիկացիոն, բանավոր, գրավոր եւ հանրային խոսքի ունակություն
 • Թիմային անդամակցության կարողություն
 • Ֆիզիկական պատրաստվածություն և առողջ ապրելակերպ.
 • Սեր կյանքի հանդեպ

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Աշխատաշուկայի համար ՊԱՀԱՆՋՎԱԾ մասնագիտական ունակություններ
 • Աշխարհը, հասարակությունը, երկիրը փոխելու մեծ ցանկություն և մոտիվացիա
 • Մտածելու ունակություն և լայնախոհություն
 • Ճկունություն փոփոխվող աշխարհի նկատմամբ
 • Լիիրավ և օրինապաշտ քաղաքացիական կեցվածք
 • Պրակտիկ և կիրառվող գիտելիքներ սեփական մասնագիտության վերաբերյալ
 • Շարունակական կրթության համար պատրաստակամություն
 • Նախաձեռնողականություն և ձեռներեցության ունակություններ
 • Համառություն և անկոտրումություն

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • Օրինապաշտ
 • Պետականագիտակից- պետական համակարգը եւ սեփական իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներն իմացող, պետության և իշխանության տարբերակմանն ընդունակ
 • Հայրենասեր և ազգասեր
 • Պահանջատեր

Ուսուցիչ

 • Էնտուզիաստ
 • Նվիրյալ
 • Բարձր ունակություններով մանկավարժ և դասավանդող
 • Հոգեբան
 • Ժամանակին համընթաց քայլող և ճկուն աշխարհի փոփոխություննեի հանդեպ, լայնախոհ
 • Սեփական մասնագիտությունը և երեխաներին պաշտող
 • Բարոյական արժեհամակարգի կրող

Բուհի դասախոս

 • Ըստ էության նույնը, ինչ ուսուցիչը, սակայն գիտական ուղղվածությամբ
 • Գիտական մտածողության կրող
 • Հռետորական արվեստին տիրապետող
 • Ակադեմական ազնվություն մարմնավորող

Ծնող

 • Երեխայի հանդեպ սեփականատիրական վերաբերմունքից զերծ
 • Սեփական չիրականացված երազանքները երեխայի վզին չփաթաթող
 • Երեխային իրապես ՃԱՆԱՉՈՂ
 • Տարիքային հոգեբանության տարրական գիտելիքների տիրապետող
 • Ֆիզիկական և հոգեբանական բռնությունը բացառող

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • Հանդուրժող
 • Հոգատար գործընկերների հանդեպ
 • Քննադատական մոտեցումների հանդեպ հանդուրժող և դիմացինին լսելու ունակ
 • Խնդիրները լուծելու կարող (Problem solving)
 • Կորպորատիվ մտածողության տեր, այսինքն՝ թիմի ընդհանուր նպատակին սեփական մասնակցության կարևորող

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • Պատասխանատու

Քաղծառայող

 • Բարձր պրոֆեսիոնալիզմի տեր և համապատասխան օրենքների գիտակ
 • Պետական մտածողությամբ օժտված
 • Գիտակից, որ ինքը չէ պետությունը, ինքը պետության ծառայողն է
 • Անկաշառ

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Բոլորին հասանելի
 • ՀՀ տարածքում հավասարաչափ զարգացում ապահովող
 • Ներառական
 • Անշահախնդիր աշխատակազմով
 • Արդի
 • Ապագային միտված
 • Գրավիչ միջավայրով
 • Մրցունակ

Հանրակրթական դպրոց

 • Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով
 • Գիտամանկավարժական կադրերով
 • Կառավարման ու կազմակերպման ունակ
 • Շահագրգիր անձանց ներգրավող
 • Աշակերտակենտրոն
 • Պետական կրթական չափորոշին համապատասխան
 • Յուրաքաչյուր երեխայի որակյալ կրթության իրավունքի իրացումն ապահովող
 • Պետության և արժեհամակարգի շահերը պաշտպանող
 • Հասանելի
 • Դեպի ապագա միտված բովանդակությամբ
 • Ներառական կրթության լիարժեք իրականացնող
 • Ինքնուրույթյան տարրեր ունեցող
 • Չծանրաբեռնված

Բարձրագույն կրթություն

 • Մատչելի
 • Հասանելի
 • Ժամանակակից կրթական ծրագրերով
 • Որակյալ մասնագետներով
 • Վերապատրաստում ապահովող
 • Փորձաշրջանի ապահովող
 • Շարժունության ապահովող
 • Կրթություն-աշխատաշուկա կապն ապահովող
 • Գնահատման համակարգը բարեփոխող

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Հասանելի
 • Սոցիալապես արդար
 • Բազմատեսակ
 • Արդյունավետ
 • Արդի և ժամանակակից
 • Ճանաչելի
 • Հեռատես
 • Խրախուսող
 • Ճկուն
 • Քաղաքացիակենտրոն
 • Որակյալ
 • Գրավիչ

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Կյանքի չկոչված / լոկ փաստաթղթային
 • Ոչ ճկուն

Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • Արդար
 • Մրցունակ
 • Իրավական
 • Տնտեսապես զարգացած
 • Հանդուրժողական
 • Կայուն
 • Ապագայամետ
 • Երջանիկ
 • Ազատ
 • Խաղաղ
 • Ժողովրդավար

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • Գործիքակազմի մշակում՝ սուբյեկտիվության վերացման նպատակով
 • Սոցիալական արդարության հաստատում
 • Կաշառակերության վերացում
 • Ուսուցիչ ընտրելու կարգի վերանայում
 • Անհատականացում
 • Ընդհանուր հարթակի ստեղծում (գրադարան, ուսանողական միություն)
 • Կրթական հաստատություններում կառավարման համարգի թափանցիկության ապահովում
 • Հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն
 • Ուսումնական վարձի չափերի վերանայում
 • Ընդհանուր ոլորտի ապակուսակցականացում
 • Վերապատրաստման համակարգի բարեփոխում
 • Հետադարձ կապի ապահովում (բուհի)
 • Ֆինանսական անկախություն
 • Աշխատաշուկայի հետ կապ
 • Դասարանների բեռնաթափում

Նախադպրոցական կրթություն

 • Մանկական հոգեբանության վրա հիմնված կրթական և ճանաչողական մեխանիզմներ ներդնող
 • Խաղային մեթոդիկայի նպատակային կիրառող

Հանրակրթական դպրոց

 • ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԱՀԵՆ ԴՊՐՈՑ
 • Գործնական գիտելիքների հիմամբ ստեղծված ուսումնական պլաններով առաջնորդվող
 • Դպրոցականներին մոտիվացնող և հաճելի դասաժամերի կազմակերպող
 • Թիմային հանձնարարություններ կիրառող
 • Սոցիալական անհավասարության պատճառով առաջացած անառողջ հարաբերությունները կարգավորող
 • Հեռավար կրթության ապահովող
 • Սեռական կրթություն ապահովող
 • Ժամանց կազմակերպող (կինոդիտումներ, քննարկումներ և այլն)
 • Ուսուցիչների բարձր վերապատրաստմանն ու սոցիալական ապահովությանը հետամուտ
 • Գիտելիքի տեսության ներմուծող
 • Հիմնական և ավագ դպրոցների նպատակների և ծրագրային մեթոդիկայի հստակ տարբերակող

Մասնագիտական կրթություն

 • Նեղ մասնագիտական կիրառելի գիտելիքներ և ՊՐԱԿՏԻԿԱ ապահովող
 • Գիտելիքահեն համալսարաններ

Բարձրագույն կրթություն

 • Դասընթացի կազմակերպման մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ներմուծող (սլայդեր, առցանց նյութեր, Classroom)
 • Հեռավար կրթությունը զարգացնող

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Գիտահամալիրների և առանց տարիքային ու կրթական ցենզի կրթական կառույցների հիմնում
 • Պետական խրախուսում՝ նոր մասնագիտական պատրաստվածություն ձեռք բերելու համար

ԽՈՒՄԲ 4

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողին

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

Ֆիզիկական առանձնահատկություններ՝

 • Կարգապահություն / կազմակերպված վարքագիծ
 • Ինքնուրույնություն

Մտավոր առանձնահատկություններ՝

 • Տարրական մակարդակի գիտելիք
 • Հստակ արտահայտվելու հմտություն
 • Հետաքրքրասիրություն
 • Պատրաստակամություն
 • Ստեղծագործ ու անկաշկանդ մտածողություն
 • Գործիքների ճանաչողություն
 • Ճկունություն
 • Էթիկայի կանոններ բոլոր բնագավառներում
 • Տրամաբանություն
 • Հաղորդակցական

Հոգեբանական առանձնահատկություններ՝

 • Սեփական «ես»-ի ճանաչողություն
 • Պարտաճանաչություն
 • Պատասխանատվություն
 • Հավասարակշռվածություն
 • Սոցիալիզացվելու ունակություն

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • Բազմակողմանի հմտություններ / զարգածցվածություն
 • Էթիկայի կանոնների լիարժեք տիրապետում
 • Մշակութային իրազեկվածություն
 • Քննադատական միտք
 • Ինքնազարգացում
 • Ազգային և պետական խնդիրներով մտահոգություն
 • Ինքնուրույն կատարած հետազոտության աշխատանքներ
 • Մասնագիտական կողմնորոշում
 • Ներկայացնելու եւ հաղորդակցման հմտություններ
 • Ժամանակի ճիշտ կառավարում
 • Նախաձեռնողություն
 • Ստեղծագործ միտք
 • Ուսումնական մոտիվացիա
 • Հանդուրժողականություն / արդարամտություն
 • Հետաքրքրություն սպորտի հանդեպ
 • Արհեստ ու արվեստի նկատմամբ հետաքրքրություն
 • Կամավորության փորձ
 • Շարժունության պատկերացում
 • Լեզուներ / լեզվամտածողություն
 • Գլոբալ մտածողություն
 • Հիմնական գիտելիքներ
 • Ազատ և ինքնուրույն մտածողություն
 • Բնապահպանական խնդիրների իրազեկվածություն
 • Քաղաքացիական կրթություն և մտածողություն
 • Հստակ արժեհամակարգ
 • Հայրենասիրություն (հայոց պատմության իմացություն)
 • Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ)
 • Օգնելու պատրաստակամություն
 • Առաջին բուժօգնության հմտություն

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Մասնագիտական հիմնական բազա (տեսական եւ գործնական)
 • Մարդասիրություն
 • ՏՀՏ տիրապետում
 • Ինքնակրթվելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ակտիվ, ազատ, օրինապահ քաղաքացիական կեցվածք
 • Վերապատրաստման պատրաստակամություն / շարունանական կրթության ձգտում
 • Իրազեկվածություն
 • Ինքնակրթության մշակույթ
 • Պետական մտածողություն
 • Կամային անձի ձեւավորվածություն
 • Օտար լեզուների հմտություն
 • Կողմնորոշվածություն
 • Մասնագիտական կամավորական աշխատանքի մշակույթ
 • Միջազգային շարժունակություն

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • Հետաքրքրասիրություն
 • Ստեղծագործ միտք
 • Անհատական ու խմբային աշխատանք
 • Ինքնաճանաչ
 • Ստրեսակայուն

Մասնագետներ և այլք

Ուսուցիչ

 • Առարկային լիարժեք տիրապետող
 • Մեթոդաբանության գիտակ
 • Հոգեբանական առանձնահատկություններին տեղյակ
 • Վերլուծական մտածողություն կրող
 • Դասարանի կառավարմանը հմուտ
 • Առաջնորդելու ունակ
 • Գլոբալ մտածող
 • Հոգատար, սրտացավ
 • Պատասխանատու
 • Ծրագրագերի կառավարելու ունակ
 • Ազգային մշակութային արժեքների փոխանցող
 • ՏՀՏ-ի տիրապետող
 • Ստեղծարար ու նորարար մտածող
 • Հմուտ մանկավարժ և հոգեբան
 • Հիմնային կրթություն ունեցող
 • Անհատական մոտեցում ցուցաբերող
 • Բազմագետ
 • Մարդասեր
 • Երեխային ու աշխատանքը սիրող
 • Էնտուզիաստ
 • Խելացի
 • Խոսքի հմտություններին տիրապետող
 • էթիկա
 • Իրավական գիտելիքներ
 • Շարունակական կրթվելու ունակ
 • Փորձարար
 • Բարձր արժեհամակարգով
 • Վերապատրաստված միջազգային հարթակներում
 • Առաջին բուժօգնության կարող
 • Խորհդատու
 • Վերոնշյալ հատկությունների կրողը և փոխանցող

Բուհի դասախոս

 • Գիտությունների մեջ ներգրավված
 • Արդյունավետ աշխատող
 • Շարժունակ
 • Մասնագիտորեն վերապատրաստված

Ծնող

 • Իրազեկ
 • Պատասխանատու
 • Օբյեկտիվ
 • Մոտիվացնող
 • Հանդուրժող
 • Օրինակելի
 • Ոչ կարծրատիպային, անկաշկանդ մտածող
 • Հետևողական
 • Պարտաճանաչ
 • Խորհրդատու
 • Ծնողակավարության հմուտ
 • Ճկուն
 • Արդարամիտ
 • Նախաձեռնող
 • Ներգրավված
 • Հոգատար
 • Պարտականություններին տիրապետող եւ կատարող

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • Լսելու ունակ
 • Հանդուրժող
 • Համբերատար
 • Համագործակցող
 • Թիմային աշխատանքի սովոր
 • Առողջ մրցակցության ձգտող
 • Պատասխանատու
 • Տրամաբանող
 • Քննադատական եւ անհատական մտածող
 • Ճկուն
 • Ներգրավված
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակ
 • Հավասարակշիռ
 • Բազմամտածող
 • Ինքնավստահ
 • Ժամանակը ճիշտ կառավարող
 • Բազմագործառույթ

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • Ինքնագերազանցող
 • Ինքնաքննադատ
 • Հավակնոտ
 • Ինքնաիրացնող
 • Ստեղծագործ
 • Ինքնակառավարող

Քաղծառայող

 • Օրինապահ
 • Օրենքներին տիրապետող
 • Էթիկայի կրող
 • Քաղաքացիապես կրթված
 • Պետականամետ մտածող
 • Արդյունավետ աշխատող
 • Ժողովրդավար
 • Անշահախնդիր
 • Պարտաճանաչ
 • Պարտականության զգացում ունեցող
 • Հայրենասեր
 • Երջանիկ
 • Մաքրասեր
 • Բարեհամբույր
 • Մուննաթ չեկող
 • Ոլորտին համապատասխանող

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Բոլորին հասանելի
 • ՀՀ տարածքում հավասարաչափ զարգացում ապահովող
 • Ներառական
 • Անշահախնդիր աշխատակազմով
 • Արդի
 • Ապագային միտված
 • Գրավիչ միջավայրով
 • Մրցունակ

Հանրակրթական դպրոց

 • Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով
 • Գիտամանկավարժական կադրերով
 • Կառավարման ու կազմակերպման ունակ
 • Շահագրգիր անձանց ներգրավող
 • Աշակերտակենտրոն
 • Պետական կրթական չափորոշին համապատասխան
 • Յուրաքաչյուր երեխայի որակյալ կրթության իրավունքի իրացումն ապահովող
 • Պետության և արժեհամակարգի շահերը պաշտպանող
 • Հասանելի
 • Դեպի ապագա միտված բովանդակությամբ
 • Ներառական կրթության լիարժեք իրականացնող
 • Ինքնուրույթյան տարրեր ունեցող
 • Չծանրաբեռնված

Բարձրագույն կրթություն

 • Մատչելի
 • Հասանելի
 • Ժամանակակից կրթական ծրագրերով
 • Որակյալ մասնագետներով
 • Վերապատրաստում ապահովող
 • Փորձաշրջանի ապահովող
 • Շարժունության ապահովող
 • Կրթություն-աշխատաշուկա կապն ապահովող
 • Գնահատման համակարգը բարեփոխող

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Հասանելի
 • Սոցիալապես արդար
 • Բազմատեսակ
 • Արդյունավետ
 • Արդի և ժամանակակից
 • Ճանաչելի
 • Հեռատես
 • Խրախուսող
 • Ճկուն
 • Քաղաքացիակենտրոն
 • Որակյալ
 • Գրավիչ

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Կյանքի չկոչված / լոկ փաստաթղթային
 • Ոչ ճկուն

Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • Արդար
 • Մրցունակ
 • Իրավական
 • Տնտեսապես զարգացած
 • Հանդուրժողական
 • Կայուն
 • Ապագայամետ
 • Երջանիկ
 • Ազատ
 • Խաղաղ
 • Ժողովրդավար

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • Քննական համարգի ավտոմատացում
 • Գործիքակազմի մշակում՝ սուբյեկտիվության վերացման նպատակով
 • Սոցիալական արդարության հաստատում
 • Կաշառակերության վերացում
 • Ուսուցիչ ընտրելու կարգի վերանայում
 • Անհատականացում
 • Ընդհանուր հարթակի ստեղծում (գրադարան, ուսանողական միություն)
 • Կրթական հաստատություններում կառավարման համարգի թափանցիկության ապահովում
 • Հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն
 • Ուսումնական վարձի չափերի վերանայում
 • Ընդհանուր ոլորտի ապակուսակցականացում
 • Վերապատրաստման համակարգի բարեփոխում
 • Հետադարձ կապի ապահովում (բուհի)
 • Ֆինանսական անկախություն
 • Աշխատաշուկայի հետ կապ
 • Դասարանների բեռնաթափում

ԽՈՒՄԲ 5

Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:Click here to change this text

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Մասնագիտական հմտություններ`
 • Կենտրոնանալու կարողություն
 • Հաղորդակցման կարողություն
 • Օտար լեզվի որոշակի իմացություն (ցանկալի)
 • Սովորելու մասին պատկերացում և հետաքրքրվածություն
 • Իրեն և իր անմիջական միջավայրը նկարագրելու կարողություն
 • Երթևեկության կանոնների մասին պատկերացում

Անձնային որակներ`

 • Հանդուրժողականություն
 • Պատկերացում սեփական հետաքրքրություների մասին
 • Ընկերասիրություն
 • Դժվարություն և խոչընդոտ երևույթի մասին պատկերացում և դրանք հաղթահարելու պատրաստվածություն
 • Անկաշկանդվածություն

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

Մասնագիտական ունակություններ`

 • Գիտելիք երթևեկության կանոնների մասին և մեքենա վարելու կարողություն
 • Սեռական դաստիարակություն
 • Էթիկայի կանոնների տիրապետում
 • Գրագիտություն
 • Բոլոր առարկաների մասին հիմնական տեսական և գործնական գիտելիքների և կարողությունների տիրապետում
 • Կողմնորոշային կարողություններ
 • Քննադատական մտածողություն
 • Ինքնուրույն որոշում կայացնելու կարողություն
 • Օտար լեզուների իմացություն
 • Թիմային աշխատանքի կարողություն
 • Համակարգչային գրագիտություն
 • Իրավունքների և պարտականությունների մասին գիտելիքներ և դրանք հարգել ու կրելուն աջակցող արժեհամակարգ
 • Բանավիճելու կարողություն
 • Սեփական ինքնազարգացումն ու կրթությունը կազմակերպելու կարողություն
 • Հեծանիվ վարելու կարողություն
 • Լողալ

Անձնային`

 • Սեփական ապագայի մասին պատկերացում և կողմնորոշվածություն
 • Երջանկության մասին խորհելու և սեփական բանաձեւը փնտրելու ձգտում
 • Պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստվածություն
 • Անձնային ներհայեցողական որակ
 • Շրջակա միջավայրի և կենդանիների հանդեպ հոգատար վերաբերմունք
 • Նախաձեռնողականություն
 • Մասնագիտության ընտրությունը Ֆինանսական միջոցներով չպայմանավորելու կամք

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

Անձնական`

 • Մարդասիրություն
 • Ինքնավստահություն
 • Ապրումակցման ունակություն
 • Առնվազն մեկ տպագրված հոդվածի առկայություն (բարձրագույն կրթության դեպքում)
 • Սեփական երկրի զարգացմանը նպաստելու պատրաստակամություն և կարողություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Արդարամտություն
 • Կամավորության պատրաստակամություն

Մասնագիտական`

 • Մասնագիտական/արհեստի տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների տիրապետում
 • Թիմային աշխատանք
 • Ներկայացման և հռետորական կարողություն
 • Մասնագիտության հետ առնչվող ձեռնարկատիրական կարողություններ

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • Բոլոր ուսանողները, անկախ իրենց մասնագիտությունից և բացի իրենց մասնագիտական գիտելիքներից և կարողություններից, պետք է`
 • Շատ լավ տիրապետեն հայերենին (գրավոր և բանավոր)
 • Լինեն պահանջատեր, արդարամիտ, հանդուրժող,
 • Ունենան քաղաքացիական բարձր գիտակցություն
 • Հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • Նախաձեռնողականության և ձեռնարկատիրական կարողություններ
 • Ապրումակցման կարողություն
 • Պատրաստակամություն օգնել այլոց
 • Պատրաստակամություն նպատելու երկրի և սեփական մասնագիտական ոլորտի զարգացմանը
 • Քննադատական մտածողություն

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • Օրինապահ
 • Պահանջատեր
 • Մարդասեր
 • Հոգատար շրջակա միջավայրի հանդեպ
 • Լայնախոհ նոր երևույթների հանդեպ
 • Ոչ թե անտարբեր, այլ մասնակից
 • Սեփական դիրքորոշումն ու մտահոգությունները բարձրաձայնելուց չխուսափող
 • Հոգատար սեփական համայնքի հանդեպ
 • Բարեպաշտ, արդարամիտ, հայրենասեր
 • Կրթված, քննադատ, լուծումներ փնտրող
 • Սահմանադրությունը, օրենքները, իրավունքներն ու պարտականություններն իմացող
 • Սեփական մշակույթի, պատմության և երկրի մասին գիտելիք ունեցող
 • Երկրի կառավարման համակարգի մասին գիտելիք ունեցող
 • Որպես քաղաքացի՝ իրեն վերաբերող որոշումների կայացմանը մասնակցելու մեխանիզմներն իմացող եւ կիրառող
 • Ժամանակակից աշխարհի մասին իրական պատկերացումներ ունեցող
 • Սեփական մշակույթը տարբեր միջավայրերում ներկայացնելու ունակ
 • Երկրի զարգացմանը նպաստելու պատրաստակամ
 • Երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևող

Ուսուցիչ

 • Անշահախնդիր
 • Սոցիալապես ապահովված
 • Անկեղծ հետաքրքված իր աշակերտներով և նրանց խնդիրներով
 • Բարեկիրթ, կրթված, բազմակողմանի զարգացած
 • Արդարամիտ
 • Ոգեշնչող

Պետք է՝

 • Լավագույնս տիրապետի իր առարկային
 • Համադրի ավանդական և նորարարական մոտեցումները
 • Օգտվի նորագույն տեխնոլոգիաներից
 • Ունենա բարձր գիտակցություն և պատասխանատվություն՝ աշակերտների վրա սեփական աշխատանքի թողած ազդեցության համար
 • Ընդունի աշակերտին որպես մարդ և որպես ընկեր
 • Տիրապետի կրթության ոլորտի օրենքներին
 • Հետևի և տիրապետի մասնագիտական ոլորտի նորություններին
 • Ցուցաբերի հավասար վերաբերմունք բոլոր աշակերտների հանդեպ
 • Խթանի աշակերտների թիմային աշխատանքի հմտությունները, ազատ ինքնարտահայտման, քննադատական և ստեղծարար մտածողությունները
 • Կարողանա առարկայի մասին գիտելիքները մատուցել իրական կյանքի հետ կապելով

Բուհի դասախոս

Լինի`

 • Ակադեմիական մտածողությամբ
 • Ոգեշնչող
 • Բազմակողմանի զարգացած
 • Օրինակելի մասնագետ
 • Շահագրգռված կրթական ոլորտի զարգացմամբ
 • Անշահախնդիր, չկոռումպացված
 • Մասնագիտական զարգացման համար ինքնակրթման մոտիվացիա ունենա
 • Կարողանա հանդես գալ որպես մենթոր և դյուրացուցիչ
 • Կարողանա ներկայացնել ոլորտին առնչվող ժամանակակից նվաճումները
 • Համադրի ավանդական և նորարարական մոտցումները, օգտվի նորագույն տեխնալոգիաներից
 • Ունենա բարձր գիտակցություն և պատասխանատվություն սեփական աշխատանքի հանդեպ
 • Հետևի և տիրապետի մասնագիտական ոլորտի նորություններին
 • Ցուցաբերի հավասար վերաբերմունք բոլոր ուսանողների հանդեպ
 • Մասնագիտական ոլորտում պրակտիկ աշխատած լինի
 • Չխրախուսի անգիր (զուբրիտ) անելը, դրա փոխարեն խրախուսի անկախ, վերլուծական, քննադատ մտածողությունը և ստեղծարարությունը

Ծնող

 • Ունենա գիտելիքներ երեխայի առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման վերաբերյալ
 • Լինի պահանջատեր ուսուցիչների հանդեպ
 • Լինի երեխայի զարգացման և հետաքրքրությունների հանդեպ ուշադիր, կարողանա ուղղորդել այդ ճանապարհին և օգնի, բայց երեխայի փոխարեն չանի ընտրություն և չկայացնի որոշում
 • Ծնողը երեխա ունենալուց առաջ լինի որպես անձ կայացած
 • Պահպանի սեփական ինքնությունը` ամբողջությամբ չձուլվելով երեխայի և ընտանիքի հետ
 • Խրախուսի երեխայի ինքնուրույնությունը
 • Մասնակցի դպրոցի կառավարմանը և երեխաներին առնչվող որոշումների կայացմանը
 • Երեխայի հետ շփման մեջ փոխվստահության մթնոլորտ ու միջավայր ստեղծի, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի տարբեր թեմաների շուրջ (սեռական հասունացում և այլն) երեխայի հետ խոսել և գրագետ
 • տեղեկություններ փոխանցել
 • Զերծ մնան գերխնամքից
 • Երեխայի մոտ չզարգացնի կարծրատիպեր
 • Խրախուսի երեխայի անկախ մտածողությունը

Աշխատանքային թիմի անդամ

Լինի՝

 • Ապրումակցող
 • Կոնֆլիկտների հետ աշխատելու ունակ
 • Շփվող
 • Լսող, ապա նոր արտահայտվող
 • Հանդուրժող
 • Կառուցողական հետադարձ կապի ունակ
 • Աշխատանքային դրական միջավայր ապահովող

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • Պատասխանատու
 • Նորարար
 • Ստեղծարար
 • Փորձառու
 • Իր ոլորտի զարգացումներին հետեւող
 • Աշխատանքային օրենսդրությանը տեղյակ

Քաղծառայող

 • Ազնիվ
 • Օրինավոր քաղաքացի
 • Ժպտացող
 • Պաշտոնը որպես ծառայություն ընդունող
 • Այլասեր
 • Տեղեկատվություն տրամադրելու հանդեպ բաց
 • Քաղաքացիների և գերատեսչությունների միջեւ կապ պահպանող

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Մատորիկայի զարգացմանը, տրամաբանությանը, քննադատական մտածողությանը նպաստող
 • Բարության սերմանող
 • Ազատ միջավայրի և կարգապահության հավասարակշռված և խելամիտ ապահովում

Հանրակրթական դպրոց

 • Ժողովրդավար դպրոցի էկոհամակարգի ապահովում
 • Ապաքաղաքական
 • Աշակերտների ինքնարտահայտման հարթակի առկայություն և խրախուսում
 • Դպրոցի ենթակառուցվածքով երեխայի անվտանգությունը, տարրական հիգիենայի պայմանները, ջեռուցման և հարմարավետ ֆիզիկական միջավայրը ապահովող
 • Հետամուտ նախագծերի և այցերի տարբեր կառույցներ՝ մասնագիտությունները տեղում ուսումասիրելու և ճանաչելու համար, որը կօգնի հետագա մասնագիտական կողմնորոշմանը
 • Հոգեբանի առկայություն
 • Կամավորության՝ որպես կամընտրական առարկայի ներմուծող

III. Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Մատորիկայի զարգացմանը, տրամաբանությանը, քննադատական մտածողությանը նպաստող
 • Բարության սերմանող
 • Ազատ միջավայրի և կարգապահության հավասարակշռված և խելամիտ ապահովում

Հանրակրթական դպրոց

 • Ժողովրդավար դպրոցի էկոհամակարգի ապահովում
 • Ապաքաղաքական
 • Աշակերտների ինքնարտահայտման հարթակի առկայություն և խրախուսում
 • Դպրոցի ենթակառուցվածքով երեխայի անվտանգությունը, տարրական հիգիենայի պայմանները, ջեռուցման և հարմարավետ ֆիզիկական միջավայրը ապահովող
 • Հետամուտ նախագծերի և այցերի տարբեր կառույցներ՝ մասնագիտությունները տեղում ուսումասիրելու և ճանաչելու համար, որը կօգնի հետագա մասնագիտական կողմնորոշմանը
 • Հոգեբանի առկայություն
 • Կամավորության՝ որպես կամընտրական առարկայի ներմուծող

ԽՈՒՄԲ 6

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

 Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Սոցիալական հմտություններ
 • Շփման հմտություններ
 • Համագործակցելու` լսելու, խոսելու հմտություններ
 • Հիգիենայի և անվտանգության հմտություններ
 • Պատկերավոր, կերպարավոր մտածողություն, երևակայություն
 • Տառերի իմացությունը չպետք է պահանջի դպրոցը
 • Մաթեմատիկայի իմացությունը չպետք է պահանջի դպրոցը

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • Հաղորդակցվելու
 • Համագործակցելու
 • Շփվելու
 • Ստեղծագործելու
 • Սովորելու
 • Ինքնուրույն մտածելու
 • Որոշում կայացնելու
 • Աշխատելու
 • Պատասխանատու լինելու
 • Կյանքին ստեղծագործաբար մոտենալու
 • Հետազոտական
 • Ինքնաճանաչման
 • Մտածողության
 • Ծառայելու ցանկության
 • Ինքնուրույն սովորելու
 • Կյանքը վարելու
 • Աշխարհի հանդեպ հետաքրքրության
 • Իդեալները կյանքի կոչելու
 • Հուզական խելամտություն ունենալու
 • Հանդուրժողականության
 • Բարի, բաց լինելու հմտություններ

Հատուկ առաջարկ`

 • ՏհՏ հմտություն
 • Մեդիա գրագիտություն
 • Գոնե մեկ արհեստի տիրապետում
 • Ընդհանուր գիտելիքներ
 • Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո
 • Ինքնուրույն աշխատելու, հետազոտելու ունակություններ
 • Լայն կրթվածություն
 • Մասնագիտական գիտելիքների տիրապետում
 • Վերլուծական, հաղորդակցական, հետազոտական հմտություններ
 • Բազմատեսակ աշխատանքների հմտություններ, ճկունություն
 • Մի քայլ առաջ լինելու կարողություն
 • Ենթավարպետի որակ` բակալավրն ավարտելիս
 • Վարպետի որակ` մագիստրատուրան ավարտելիս
 • Հարցեր տալու և պատասխաններ փնտրելու կարողություն
 • Մանկավարժական բուհը պետք է ընդունի մասնագետների, որոնք արդեն ունեն կրթություն, և պատրաստի հետազոտողի հատկանիշներ

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • Ստեղծագործելու
 • Հարց տալու և պատասխաններ ստանալու հմտություններ
 • Մասնագետներ և այլքՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր
 • Երկրի համար ծառայող, երկիր պաշտպանող
 • Քաղքացիական գիտակցություն դրսևորող
 • Կիրթ մարդ
 • Ազատ և պատասխանատու

Ուսուցիչ

 • Ստեղծագործող
 • Սովորել սովորեցնող
 • Լայնախոհ
 • Ազատամիտ
 • Ինքնուրույն մտածող
 • Բարի, հոգատար
 • Իր գործերին նվիրված
 • Կրթության զարգացմանը մասնակցող
 • Մանրակրկիտ առարկայական գիտելիքներ ունեցող
 • Ինքնազարգացող, ինքնակրթվող
 • Զարմացող
 • Իր աշխատանքը և երեխաներին սիրող

Բուհի դասախոս

 • Իր գործի վարպետ
 • Հետազոտող
 • Նորարար

Ծնող

 • Աջակից
 • Հետաքրքրված գործընկեր` համահունչ դպրոցին
 • Պատասխանատվություն կրող
 • Ծնող-երեխա-ուսուցիչ համագործակցություն ապահովող

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • Թիմային աշխատանքի ունակ

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • Մասնագետ
 • Մարդամոտ
 • Համագործակցող
 • Հմայիչ
 • Հետազոտող

Քաղծառայող

 • Ծառայելու կարողություն ունեցող
 • Պատասխանատու
 • Լսելու ունակություն ունեցող
 • Կազմակերպչական հմտություններ ունեցող
 • Ազնիվ

Այլ

 • Քանի որ հարցադրումները վերաբերում են ոչ թե կրթակարգին, չափորոշիչին, ծրագրերին, ուսպլանին և դասավանդման մեթոդիկային, այլ մարդու նկարագրին, պատասխանները կարող են տրվել միայն շատ ընդհանուր բնութագրի ձևով: Ուստի համարում եմ, որ անհրաժեշտ է քննարկել հարցը, թե ինչպես է հնարավոր հասնել օպտիմալ արդյունքի, հարցի պատասխանից է կախված գործող համակարգից իրական տարբերությունը: Դրա քննարկումը խնդրում եմ կազմակերպել մոտակա ժամանակներս:

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Թափանցիկ
 • Մատչելի
 • Հասանելի
 • Ժամանակին համահունչ

Հանրակրթական դպրոց

 • Թափանցիկ
 • Մատչելի
 • Հասանելի
 • Ժամանակին համահունչ

Մասնագիտական կրթություն

 • Թափանցիկ
 • Մատչելի
 • Հասանելի
 • Ժամանակին համահունչ

 

Բարձրագույն կրթություն

 • Սովորող ենթավարպետի վարպետ դառնալու եռամակարդակ կրթության ապահովում

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Անընդհատ սովորելու ցանկություն

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Մենք շեշտը դրել ենք ունակությունների և որակական չափանիշների վրա

III. Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • Ազատ մշակութային կյանք
 • Հավասար իրավունքներ
 • Արդար բաշխվող տնտեսական բարիքներ

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • Թվանշանային համակարգի բացառում
 • Հանրակրթական դպրոցներին այլընտրանքային հնարավորության շնորհում
 • Ըստ երեխայի` ֆինանասավորումը այլընտրանքային դպրոցների վրա տարածում
 • Մտային, հուզական և կամային ոլորտների հավասրակշռում` դաստիարակմանը ուղղված առարկաների հարաբերությունը ուսպլանում` արհեսետների, արվեստների, նախագծային աշխատանքների և
 • ինքնուրույնությանը ուղղված գործունեության ակտիվացման միջոցով
 • Միջին և ավագ դպրոցներում գործնական և տեսական մշակույթի և արվեստի պատմության դասաժամերի ավելացում
 • Տղամարդ ուսուցիչների ներգրավում, խրախուսում
 • Այլընտանքային դպրոցներին` մանկավարժներ պատրաստելու թույլտվություն
 • Միջին և ավագ դպոցում համակարգչային գրաֆիկա առարկայի ներգրավում

ԽՈՒՄԲ 7

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Ըստ տարիքային առանձնահատկությունների
 • Չափանիշները համապատասխանեցնել ներառական խնդիրներով երեխաներին` հաշվի առնելով առկա խնդիրները
 • Սոցիալապես ակտիվ
 • Արդարության զգացումով
 • Համագործակցող, թիմային ոգով
 • Բանակցությունների հմտություններով
 • Անալիտիկ մտածելակերպով
 • Քննադատական մտածողությամբ
 • Շրջակա միջավայրի հանդեպ հոգատար
 • Անձնական հիգիենան պահպանող
 • Անկախ վերը նշված չափանիշներից` հանրակրթությունը պետք է լինի մատչելի յուրաքանչյուր երեխայի համար

 

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

Հիմնական դպրոց

 • Խորացնել նախորդ կետում նշված կարողությունններն ու հմտությունները
 • Նախաձեռնողականություն
 • Մասնագիտական կողմնորոշում` այդ թվում նաև գերակա ոլորտների մասով` օր. ՏՏ ոլորտ
 • Գենդերային հավասարություն
 • Քաղաքացիական գիտակցության ձևավորում

Ավագ դպրոց

 • ՏՏ հմտություններ

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Պատրաստ լինի մասնագիտական ոլորտում իրականացնելու աշխատանք
 • Գիտահետազոտական հմտություններ
 • Ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու հմտություններ
 • Ռազմավարության գիտելիքներ

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • Գիտելիքի ծարավ

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Հանրակրթական դպրոց

 • Վերանայված առարկաներով
 • Ծնողավարության դասընթացներ ներառող, որպեսզի երեխաների կրթական պրոցեսը ավելի հոլիստիկ լինի
 • Որակավորումների ազգային շրջանակը վերանայող և թարմացնող

ԽՈՒՄԲ 8

Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • ընդունելությունը վեց տարեկանից
 • հատուկ մոտեցում հաշմանդամության դեպքում
 • հարց տալ և չվախենալ
 • ազատ լինել մեկնաբանությունների մեջ
 • սխալվելու վախ չունենալ
 • ունենալ ազնվություն, ընկերասիրություն
 • գնահատել էմոցիաները,
 • շփման պատրաստակամություն` մարդկանց ու շրջակա միջավայրի հետ
 • սովորելու ձգտում
 • ապագայի հեռանկար
 • ինքնապաշտպանություն և ինքնուրույնություն
 • ստեղծագործ մտածելակերպ
 • հավաքել պազլ, լեգո, իմանալ հաշվել
 • սովորել որպես արժեք
 • հետաքրքրասիրություն
 • ազատ շփում

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • Ստեղծագործող, բաց, արարող, զգոն
 • Գիտելիքահեն դպրոց` հիմնված արժեքների վրա
 • Իրագործման հստակություն
 • Որոշում կայացնող ու կողմնորոշվող
 • Բանական անհատականություն
 • Ընդհանուր հոսքը չտարբերակել բնագիտական և հումանիտար բլոկների
 • Մասնագիտական հստակ կողմնորոշում, ցանկությունների ճանաչում
 • Ադեկվատ բացություն
 • Մտածելու ունակություն
 • Սովորել սովորեցնել
 • Մասնագիտական ուղղորդվածության ցանկություն
 • ՀՀ ճանաչողություն
 • Հասարուկաթյան լիարժեք անդամ
 • Հանդուրժողականություն
 • Իրավագիտակցություն
 • Ինքնաբացահայտված անհատականություն
 • Երկու օտար լեզվի իմացություն
 • Հայերենի և հայոց պատմության իմացություն
 • Շարունակական կրթության ձգտում
 • Սխալներից դաս քաղող
 • Ինքնուրույնություն եւ անկախություն ծնողներից
 • Սեփական պատմություն ու աշխարագրություն իմացություն
 • Հանդուրժողականություն
 • Երկրի, ազգի, պետության արժեքների տիրապետում
 • Բազմակողմանի, ներդաշնակ, համապարփակ գիտելիքներ
 • Ալգորիթմական մտածելակերպ
 • Իմաստասիրություն
 • Համակարգչային գիտություն
 • Հիգիենայի պահպանում
 • Ազատ արտահայտվելու ունակություն
 • Ինքնուրույն կարծիք կազմելու, հետազոտելու ունակություն
 • Ձգտում գիտելիքը փորձել դաշտային փորձով
 • Ինքնաանդրադարձի ունակություն

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • մասնագիտականի գերազանց տիրապետում
 • օտարալեզու գրականությունից օգտվելու հմտություն
 • մասնագիտական շփում արտերկրի կազմակերպությունների հետ
 • հաղորդակցման հմտություններ,
 • հետազոտական հմտություն,
 • մասնագիտական տեխնոլոգիաների տիրապետում
 • պատասխանատվություն ու հարգանք սեփական գործի հանդեպ,
 • թիմային աշխատանքի հմտություն,
 • պատրաստ ճկուն փոփոխությունների,
 • հետազոտական գրագիտություն
 • պատկերացում գործարարության ու արդյունաբերության մասին,
 • ներկայի ու ապագայի մարտահրավերների մասին աշխարահայացք
 • գիտաարտադրական հմտություններ
 • ինքուրույնություն
 • գործնական փորձ
 • մասնագիտական ամբիցիաներ
 • կամավորական աշխատանքի փորձ
 • դիպլոմային ու կուրսայինը լինի այցեքարտ
 • սոցիալական մեդիայի իր հետքը
 • ինքնության, կյանքի, գործունեության մեջ ուղղորդվի նոր պլատոնական իրողություններով
 • նվիրվի իր մասնագիտությանը, դա լինի իր կյանքի մասը
 • նվազի ծնողների ազդեցությունը մասնագիտության ընտրության մեջ

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • Պահանջատեր, պետական շահը գերագնահատի անձնական շահից
 • Քաղաքակիրթ, քաղաքավարի
 • Հաղոդակցություն ու էթիկայի նորմեր
 • Քաղաքակրթության պատմություն, արդի մարտահրավերների ընկալում
 • Քաղաքացի լինելը, պետականամետ մտածողություն
 • Մարդկային ինքնության ադեկվատ ընկալում
 • Ազգ-բանակ
 • Աշխատունակ ՀՀ քաղաքացին պարտավոր է լինի մարտունակ
 • Արժանիքի տեսության հավասարապես զարգացում
 • Արժեքային ամբողջական համակարգ,
 • Քաղաքացին` մասնագետ
 • Բազմազավակ ընտանիքի արժևորում,
 • Ընտանիքի բոլոր անդամների իրավահավասարություն
 • Սփյուռքի համար քաղաքացու կարգավիճակ ու հայրենադարձություն
 • Իրավագրագիտություն

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և մասնագիտական ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգերերի խնդիրներն են`

 • նպաստել մասնագիտական ուսուցման բնագավառում իրական սոցիալական գործընկերության հաստատմանը և դրա արդյունավետ գործարկմանը,
 • նպաստել Հայաստանում «Ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» սկզբունքի ներդրմանն ու լայն տարածմանը,
 • ապահովել մասնագիտական ուսուցման համակարգի կողմից շնորհվող որակավորումների և ուսուցանվող մասնագիտությունների համապատասխանությանն աշխատաշուկայում առկա զբաղմունքներին,
 • կրթության բովանդակության համապատասխանեցմանը աշխատաշուկայի ներկայիս պահանջներին և ապագա զարգացումներին,
 • նպաստել ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության արդյունքների գնահատմանն ու ճանաչմանը

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Ռազմավարական ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները հստակ և չափելի չեն
 • Արտաքին շահակիցների ոչ բավարար ներգրավվածություն որակի ապահովման գործընթացում
 • Ներքին շահակիցների ոչ բավարար ներգրավվածություն որակի ապահովման գործընթացում
 • Ձևավորված չէ հետազոտահեն կրթություն, միջազգային մակարդակի հետազոտությունների քիչ քանակություն
 • Ուսանողների /սովորողների/ և պրոֆեսորադասախոսական կազմի փոխանակման, շարժունության բացակայություն
 • Օտար լեզվի իմացության ցածր մակարդակ
 • Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդները փոխկապակցված չեն ուսումնառության վերջնարդյունքների հետ
 • Պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում շրջափուլի ոչ լիարժեք կիրառում որպես որակի ապահովման սկզբունք
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարիքների բացահայտում և մասնագիտական վերապատրաստումներ չեն իրականացվում (կամ իրականացվում են մասամբ` առանց համակարգման)
 • Ֆինանսական ռեսուրսների ոչ արդյունավետ տնօրինում, բաշխում և գնահատում
 • Տարբեր ստորաբաժանումների որոշ գործառույթներ կրկնվում են
 • Առկա չեն վերլուծություններ, KPI-ներ
 • Բենչմարքինգի մեթոդաբանության բացակայություն
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարիքային բարձր շեմ, սերնդափոխության անհրաժեշտություն
 • Առկա չեն մշտադիտարկման մեխանիզմներ, հաշվետվողականության համակարգեր, ընթացակարգեր

ԽՈՒՄԲ 9

I. Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Սոցիալական հմտություններ, խմբային հաղորդակցման հմտություններ, ինքասպասարկման ինչ-որ մակարդակ
 • Տարրական թվաբանություն, գույներ, ձևեր
 • Կարգապահություն
 • Հետաքրքրասիրություն

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

Հիմնական դպրոց

 • Հոսքային կողմնորոշում
 • Կյանքի հմտություններ (Life skills)
 • Ընդհանուր գրագիտություն
 • Բազմակողմանի զարգացվածություն
 • Բազային գործիքակազմ
 • Ստեղծագործական, քննադատական և վերլուծական հմտություններ
 • Ձախողման հնարավորության ընդունում (failure acceptance)
 • Բանավիճելու հմտություն

Ավագ դպրոց

 • Նեղ մասնագիտական խորը գիտելիքներ
 • Հասարակության լիիրավ անդամ
 • Գիտակից և պահաջատեր քաղաքացի
 • Կյանքի հմտություններ

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • Հստակ մասնագիտական կիրառական և տեսական գիտելիքներ
 • Հետազոտական համալիր հմտություններ

Մասնագետներ և այլք

Ուսուցիչ

 • Խորը մասնագիտական գիտելիքներ
 • Մանկավարժահոգեբանական հմտություններ
 • Աշակերտակենտրոնություն
 • Նախաձեռնությունները քաջալերող, սերունդ դաստիարակող անհատականություն,
 • Ուղղորդող, մշտապես վերապատրաստվող, դասավանդման նորարարական մեթոդների կողմնակից
 • Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներով դասավանդող
 • Անձնային բարձր որակական հատկանիշներ կրող և ձևավորող

Բուհի դասախոս

 • Գիտամանկավարժական խորը գիտելիքներ և հմտություններ
 • Նյութի կիրառելիություն, կառուցողականություն, հասանելիություն

Ծնող

 • Հոգատար
 • Մանկավարժական, հոգեբանական, արողջապահական և այլ բազային հմտություններ ունեցող
 • Երեխայի հետ ճիշտ հաղորդակցվելու կարողություն ունեցող

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • Բանիմաց

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • Որակավորված, հոգատար մանկավարժներ
 • Ստեղծագործ, ազատ, պայծառ մթնոլորտ
 • Սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովում
 • Հավասար պայմաններ

Հանրակրթական դպրոց

 • Նյութատեխնիկական նորագույն բազա
 • Որակավորված մասնագետներ
 • Տարբերակված և անհատական մոտեցումների կիրառում
 • Աշակերտակենտրոնություն
 • Ոչ թե տեղեկատվության փոխանակում, այլ հմտությունների զարգացում
 • Դասագրքերի համապատասխանեցում ուսումնառության նոր մոտեցումներին

Մասնագիտական կրթություն

 • Մասնագիտական կրթության դերի բարձրացում
 • Նյութատեխնիկական հարուստ և արդիական բազա
 • Անմիջական կապ գործատուի հետ

Բարձրագույն կրթություն

 • Նյութատեխնիկական հարուստ և արդիական բազա
 • Նորագույն լաբորատորիաներ
 • Անմիջական կապ գործատուի հետ
 • Գիտական աշխատանքի խրախուսում և գնահատում
 • Գիտության և բիզնեսի ուղիղ կապ
 • Ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացիա

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Ժամանակակից պահանջներին բավարարում
 • Աշխատաշուկայի հետ սերտ կապ

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Ներկայիս համակարգը կոնսերվատիվ է, սովորող և դինամիկ չէ
 • Ուսումնառության մեթոդները արդյունավետ չեն
 • Հմտություններ չեն զարգացվում, այլ տրվում է տեղեկատվություն
 • Առաջնային է գնահատումը, այլ ոչ գիտելիքը
 • Չի կիրառվում ինքնագնահատում
 • Նոր համակարգը պետք է լինի առաջնորդող
 • Ներկայիս համակարգում չպետք է լինեն հեղինակություններ

Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • Ազատություն, նպատակների ճիշտ սահմանում
 • Մտքի և կամքի ազատություն
 • Կիրառական դաշտի ճիշտ օգտագործում

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • Փաստերի վրա հիմնված և հետազոտությամբ ուղղորդված կրթության քաղաքականություն
 • Ուսուցչի և դասախոսի դերի բարձրացում
 • Մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության խորացում
 • Մասնագետների ուղիղ կապ հաստատությունների հետ

ԽՈՒՄԲ 10

Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

ա․ Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս

 • պատրաստակամություն,
 • մոտիվացիա,
 • սեր դեպի գիտելիքը
 • համագործակցելու և շփման պատրաստակամություն

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • քննադատական մտածողություն
 • վերլուծական հմտություններ
 • ստեղծագործական մտածելակերպ
 • մասնագիտական կողմնորոշում
 • շարունակաբար ինքնակրթվելու ցանկություն

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • մրցունակություն հայկական և միջազգային աշխատաշուկայում
 • լայնախոհություն և բազմակողմանի զարգացածվածություն

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու պատրաստակամ
 • նպատակասլաց
 • հանդուրժող
 • պատասխանատու
 • մոտիվացված
 • քննադատական մտածողության ընդունակ
 • ակտիվ քաղաքացի
 • ինքնակազմակերպվելու հմտություններ ունեցող
 • Մասնագետներ և այլքա․ ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր
 • ճկուն
 • հանդուրժող
 • նպատակասլաց
 • համագործակցելու հմուտ
 • քաղաքացիապես ակտիվ
 • պատասխանատվության զգացումով
 • երկրին և պետությանը ծառայելու մղումով

Ուսուցիչ

 • երեխաներին լսելու ձգտող եւ ունակ
 • ինքնակրթվելու մղված
 • օրինակելի
 • որակավորված
 • օբյեկտիվ
 • արդարամիտ

Բուհի դասախոս

 • դասավանդման մեթոդիկային տիրապետող
 • հռետորական հմտություններ ունեցող
 • ինտերակտիվ մեթոդով աշխատող
 • նորարար
 • անկողմնակալ
 • կառուցողական քննադատության ունակ
 • պրակտիկ հմտություններով օժտված

Ծնող

 • վստահող
 • երեխային լսելու և նրա հետ քննարկելու ունակ
 • ուսուցչի հետ համագործակցելու հմուտ
 • պատասխանատու
 • նվիրված
 • կրթության արժևորման զգացումով
 • երեխայի անհատականության ձևավորմանը նպաստող և օժանդակող
 • երեխային իրենց սեփականությունը չհամարող

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • համագործակցելու պատրաստ
 • աշխատանքային փորձը կիսելու պատրաստակամ
 • ուրիշի կարծիքը լսելու պատրաստակամ
 • թիմային մտածելակերպով
 • հանդուրժող

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • նորարար
 • ոլորտի փորձագետ
 • փորձի փոխանակման պատրաստկամ
 • չվճարվող աշխատանքի պատրաստ (internship)
 • իր գործունեությամբ հասարակությանը ծառայող
 • մրցունակ միջազգային շուկայում

Քաղծառայող

 • կամավորական փորձով
 • մոտիվացված
 • համապատասխան հմտություններով
 • պետությանը և հասարակությանը ծառայելու պատրաստակամ

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

Նախադպրոցական կրթություն

 • հասանելի բոլոր սոցիալական խմբերին
 • ֆինանսապես հասանելի
 • մասնագիտորեն հագեցած
 • մասնագետ/աշակերտ քանակի ճիշտ բաշխող

Հանրակրթական դպրոց

 • տեխնոլոգիապես հագեցած
 • հասանելի բոլոր սոցիալական խմբերին
 • վերահսկված դասագրքերով հագեցված
 • հաշմանդամներին հասանելի
 • աշակերտների քանակը վերանայող` նվազեցնող
 • օբյեկտիվ
 • արդարամիտ
 • ինտերակտիվ մեթոդների ներդրած
 • քաղաքացի ձևավորելու նպատակաուղղված
 • աշակերտի/անձի անհատականության զարգացումը խթանող

Մասնագիտական կրթություն

 • աշխատաշուկային և գործատուի պահանջներին համապատասխան
 • մրցունակ

Բարձրագույն կրթություն

 • բուհերի կառավարման ոլորտում իրական պատասխանատվության ապահովում
 • բուհերի կողմից միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագետների պատրաստում
 • դասախոսական անձնակազմի պրակտիկ աշխատանքային փորձ և դասախոսական աշխատանքի հետ համատեղում
 • դասախոսների վերապատրաստում և որակի վերահսկում (վերանայում) մասնագիտական գրականության հստակ մշակում մայրենի լեզվով և մատչելիություն ուսանողների համար
 • հին մեթոդական ձեռնարկներից հրաժարում
 • մասնավոր կրթական կազմակերպությունների պետական վերահսկողություն
 • գիտելիքների գնահատման արդյունավետ համակարգի ներդրում
 • գործատուների մասնակցություն բուհի վերջնարդյունքին և հակառակը
 • առցանց կրթական հավատարմագրված ծրագրերի և կուրսերի ներդրում
 • ծրագրերի համապատասխանեցում միջազգային կրթական ստանդարտներին
 • պրակտիկ հմտություններին մոտ թեստերի ներդրում
 • Վիկիմեդիա կրթական ծրագրերի ներդրում բուհերում և ավագ դպրոցներում

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • շարունակական գնահատում
 • ինքնաքննադատություն
 • նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու պատրաստակամություն

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • արմատապես և սկզբունքայնորեն
 • ներկայիս կրթական համակարգը` կոռումպացված և քաղաքականացված, ապագա կրթական համակարգը` ոչ կոռումպացված և ապաքաղաքական

Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • տնտեսապես զարգացած
 • մրցունակ բոլոր ոլորտներում
 • հնարավորինս զերծ կարծրատիպերից
 • սոցիալական հավասարություն ապահովող

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • կոռուպցիայի վերացում
 • առարկաների օպտիմալացում
 • կրթական ոլորտի մասնագետների աշխատավարձի բարձրացում

ԽՈՒՄԲ 11

Ի՞նչ անձնական և մասնագիտական բնութագրեր, հատկանիշներ և հմտություններ պետք է ունենան հասարակության հետևյալ անդամները Հայաստանի հեռանկարում:

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս.

 • հոգեբանական պատրաստվածություն
 • նախնական տրամաբանական գիտելիքներ
 • մոտորիկա
 • ինքնակազմակերպման հմտություններ
 • հավասար պայմաններ բոլորի համար
 • հաղորդակցական հմտություններ
 • նախնական բազային գիտելիքներ
 • յոթ տարեկանից ընդունելություն
 • հետազոտական հմտություններ

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս

 • կյանքի հմտություններ
 • գործնական գիտելիքներ
 • մասնագիտական կողմնորոշում
 • ինքնուրույն հետազոտության հմտություն
 • քննադատական մտածելակերպ
 • ինֆորմացիոն ռեսուրսներից ճիշտ օգտվելու հնարավորություն
 • այլընտրանքային ընտրելու հնարավորություն
 • ՏՀՏ գրագիտություն
 • քաղաքացիական մտածողության հմտություններ

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո

 • հաղորդակցման և մասնագիտական գիտահետազոտական հմտություններ
 • գիտելիքները ճիշտ կիրառելու հմտություն
 • թիմում աշխատելու հմտություն
 • կրեատիվ մտածելակերպ
 • ինքնազարգացման հմտություն
 • ինքնակրթվելու հմտություն
 • մենեջմենթի տարրական գիտելիքներ` տվյալ մասնագիտության վերաբերյալ
 • պատրաստի քաղաքացի
 • կյանքի նպատակներ ունենալ
 • տվյալ բնագավառում կազմակերպչական ունակություններ և հմտություններ

Ընդհանուր բնութագիր բոլոր ուսանողների համար

 • պետական-քաղաքացիական մտածողության կրող
 • թիմում աշխատելու հմտություն
 • հետազոտող, ինքնակրթվող
 • հաղորդակցման և մասնագիտական գիտահետազոտական հմտություններ գիտելիքները ճիշտ կիրառելու հմտություն
 • թիմում աշխատելու հմտություն
 • կրեատիվ մտածելակերպ
 • ինքնազարգացման հմտություն
 • ինքնակրթվելու հմտություն
 • մենեջմենթի տարրական գիտելիքներ` տվյալ մասնագիտության վերաբերյալ
 • պատրաստի քաղաքացի
 • կյանքի նպատակներ ունենալ
 • տվյալ բնագավառում կազմակաերպչական ունակություններ և հմտություններ

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր

 • պետական մտածող
 • օրինապաշտ

Ուսուցիչ

 • հոգով մանկավարժ
 • տեղեկացված
 • ինֆորմացիոն ռեսուրսներին տիրապետող
 • մանկավարժահոգաբանական գիտելիքներով զինված
 • գիտելիքների ստեղծագործական հմտություն ունեցող
 • անվերջ ինքնակրթվելու ցանկություն ունեցող
 • ուսումնական միջավայր ստեղծել կարողացող

Բուհի դասախոս

 • գիտական հանդեսներում հրապարակումներ ունեցող
 • գիտահետազոտական կառույցների հետ համագործակցող
 • ժամանակակից գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող և ուսանողներին այդ ճանապարհով տանող

Ծնող

 • դպրոցական համայնքի հետ համագործակցող
 • ուսուցչի հանդեպ հարգանք տածող
 • երեխայի մեջ հայրենասիրություն ձևավորող
 • երեխաների հետաքրքրությունների ոլորտը բացահայտող
 • երեխայի մեջ գիտելիքի և կրթօջախի հանդեպ հարգանքի ձևավորում
 • երեխայի ընտանեկան դաստիարակություն ապահովող

 

Աշխատանքային թիմի անդամ

 • սոցիալական և հաղորդակցական հմտություն
 • լսելու կարողություն
 • հանդուրժողականություն
 • մտքերի հստակ ձևակերպման կարողություն

 

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում

 • պատասխանատու
 • գիտակ
 • ինքնակազմակերպվող
 • կրեատիվ-ստեղծագոծական
 • ոլորտի նորությունների տիրապետող
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող
 • նախաձեռնող
 • բաց գիտակցություն ունեցող
 • մասնագիտական բարձր գիտելիքներ

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ նկարագրված որակավորումներով մարդկանց:

 

Նախադպրոցական կրթություն

 • կյանքին մոտեցված ծրագրեր
 • փոքրաքանակ խմբեր

 

Հանրակրթական դպրոց

 • տրամադրի փորձնական գիտելիքներ
 • լաբորատորիաներ
 • ՏՀՏ-ների լայն կիրառում
 • մանկավարժահոգեբանական գիտելիքներով զինված ուսուցիչներ
 • ինքնուսուցման վրա հիմնված ծրագրեր
 • ինքնուրույն աշխատանքներ
 • տարբերակված ուսուցման տարրերի կիրառում դասապատրաստման ժամանակ
 • կրթություն յոթ տարեկանից
 • ավագ դպրոցը դարձնել ոչ պարտադիր
 • վերանայել չափորոշիչները
 • թեթևացրած դասագրքերի ծրագրերը
 • ուսուցիչների սիստեմատիկ վերապատրաստումներ
 • որակավորման մեխանիզմներ
 • բաց հետադարձ կապի մեխանիզմ

 

Մասնագիտական կրթություն

 • բարձր վարկանիշ

Բարձրագույն կրթություն

 • խորհուրդների կազմալուծում
 • գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնող
 • դասախոսների բարձր աշխատավարձ
 • առցանց կրթության հնարավորություն

Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառություն

 • Կազմակերպություն, որը կտրամադրի կրթություն առանց պարտադիր աստիճանի
 • հնարավորություններ բոլոր քաղաքացիների համար
 • կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացում, որը կտա որակավորում կամ վերամասնագիտացում
 • պլատֆորմ, որտեղ կլինեն խմբակներ կամ ակումբներ՝ ըստ հետաքրքրության
 • յուրաքանչյուր քաղաքացի, իր անձնական շահերից և պահանջներից ելնելով, պետք է կարողանա այս կամ այն կերպ խթանել իր ինքնազարգացման մակարդակը

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • արդիականացման կարիք ունի` և մեթոդների առումով, և տեխնոլոգիապես
 • կյանքից, տնտեսությունից և պրակտիկայից կտրված կրթական համակարգ, որը չի գործում

 

III. Որո՞նք են ապագա Հայաստանի հատկանիշները, որոնց վերը նշված որակավորումներով մարդիկ կկարողանան հասնել և աջակցել: Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նշել առաջարկվող հատկանիշները` անմիջականորեն կապելով դրանք երկրի ակնկալվող մակարդակի հետ:

 • Ժողովրդավարական, իրավական, իրապես սոցիալական պետություն, որտեղ կհարգվեն մարդկանց անհատական և խմբային իրավունքները և ազատությունները, որտեղ կլինեն իրապես հավասար հնարավորություններ բոլոր քաղաքացիների համար, միջազգայնորեն մրցունակ տնտեսություն

Կրթական համակարգի ինչպիսի՞ կարճաժամկետ (1-2 տարի) բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպես անհապաղ քայլ առաջարկվող ուղղությամբ արդյունքների հասնելու համար:

 • ուսուցիչների վերապատրաստում
 • համապատասխան ուսումնական միջավայրի ապահովում
 • բաց հետադարձ կապ
 • մրցունակ աշխատավարձ

ԽՈՒՄԲ 12

Ուսանողներ

Հանրակրթական դպրոց ընդունվելիս.

 • Սովորելու մոտիվացիա
 • Սովորելու ցանկություն

Հանրակրթական դպրոցը ավարտելիս.

Ակադեմիական գրագիտություն՝

 • Գիտելիքների բավարար մակարդակ
 • Թվագիտություն
 • Գրագիտություն
 • Ինքնազարգացման հմտություն

Կարողություններ՝

 • Հաղորդակցական հտմություն
 • Քննադատական մտածողություն
 • Բոլոր տեսակի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելիս քնադատական մտածողություն դրսևորելու, վերլուծելու և համադրելու կարողություններ
 • Ստացած գիտելիքների գործնական կիրառման կարողություններ և հմտություններ

Անձնային որակներ՝

 • Սոցիալականացում
 • Ճկունություն
 • Հավասարակշռվածություն, հոգեբանական կայունություն
 • Հանդուրժողականություն, համատեղելիության հմտություններ
 • Կամային որակներ
 • Շարժումների կոորդինացիա
 • Ուշադրության կենտրոնացման և տեղափոխման կարողություն
 • Ցանկացած իրավիճակի համարժեք ռեակցիա
 • Կարգապահություն
 • Հասարակական բարձր գիտակցություն
 • Բարձր արժեհամակարգ` հիմնված ազգային հենքի վրա, ազգային ինքնագիտակցություն
 • Գեղագիտական ճաշակ
 • Քաղաքացիական գիտակցություն
 • Նպատակասլացություն
 • Ստեղծարարություն

 

Համալսարանը կամ մասնագիտական կրթությունն ավարտելուց հետո.

 • Մասնագիտական բարձր որակ
 • Վերը նշված որակների դինամիկա, ինքնազարգացում

Մասնագետներ և այլք

ՀՀ քաղաքացիների ընդհանուր բնութագիր.

 • Քաղաքացիական գիտակցություն
 • Պետական մտածողություն
 • Քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների իմացություն և կիրառում
 • Ազգային մշակույթի գիտակցություն
 • Արժեհամակարգ

Ուսուցիչ.

 • Այն բոլոր մասնագիտական և անձնային որակները, որոնք թույլ կտան վերը նշված որակների զարգացումը։
 • Ցկյանս սովորող, բաց

Բուհի դասախոս.

 • Այն բոլոր մասնագիտական և անձնային որակները, որը ունի ուսուցիչը` ավելի խորը ակադեմիական հմտություններով։

Ծնող.

 • Քաղաքացիական գիտակցություն
 • Հաղորդակցական հմտություններ
 • Արժեհամակարգ
 • Համագործակցելու պատրաստակամություն
 • Հանդուրժողականություն

Աշխատանքային թիմի անդամ.

 • Հանդուրժող
 • Համագործակցող
 • Հարգալից
 • Բաց

Մասնագետներ իրենց գործունեության ոլորտներում.

 • Մասնագիտական գիտելիքների կիրառում
 • Տեսականը գործնականի վերածելու հմտություն
 • Պատասխանատվության բարձր գիտակցություն
 • Ազնվություն
 • Սեր աշխատանքի նկատմամբ

II. Ինչպիսի՞ բնութագիր պետք է ունենա կրթական համակարգը, որպեսզի ձևավորի վերոնշյալ որակավորումներով մարդկանց:
Նախադպրոցական կրթություն.

 • Ապակուսակցականություն
 • Կառավարման խորհրդի բարձր մասնագիտական և անձնային որակներ
 • Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների առկայություն
 • Համապատասխան նյութատեխնիկական բազա
 • Կոռուպցիայի բացառում

Հանրակրթական դպրոց.

 • Ապակուսակցականություն
 • Կառավարման խորհրդի բարձր մասնագիտական և անձնային որակներ
 • Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների առկայություն
 • Համապատասխան նյութատեխնիկական բազա
 • Կոռուպցիայի բացառում

Մասնագիտական կրթություն.

 • Ապակուսակցականություն
 • Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների առկայություն
 • Համապատասխան նյութատեխնիկական բազա
 • Կոռուպցիայի բացառում

Ինչպե՞ս է տարբերվում ներկայիս կրթական համակարգը վերը նշվածից:

 • Ներկա կրթական համակարգը չի համապատասխանում ժամանակի պահանջներին։