Առաջարկ Նարինե Գալստյանից /4/

“12-ամյա կրթակարգ.
ՀՀ-ում ժողովրդագրական քաղաքականությունը խրախուսվում է բազմազավակությունը,սակայն «պարտադիր» ը արգելք է հանդիսանում, քանի որ՝
1. Գյուղական համայնքներում գրանցվում են վաղ ամուսնությունները (ՀՀ բնակչության 1/3-ից ավելին գյուղական բնակչությունն է)
2.Եզդեների ազգային փոքրամասնության համար ևս խնդիրներ են առաջանում, պայմանավորված ազգային ավանդույթի՝վաղ ամուսնությունների հետ

արդյունքում՝ կառաջանան կրթական-սոցիալական-քրեական հիմնահարցեր”

Նարինե Գալստյան