Առաջարկ Նարինե Գալստյանից /3/

Կարծում եմ, որ Ֆինլանդիայի, Նոր Զելանդիայի, Սինգապուրի, Ճապոնիայի ապահոված ու պարարտ պայմաններում ապրող երեխայի օրինակը, կրթության որակը չի կարող խիստ չափանիշ դառնալ ՀՀ դաշտավարությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող աշակերտի և ուսուցչի համար:Ողջունելի է եմ զարգացած երկրների օրինակները կիրառելու համար, գիտակցական առումով մեր սովորողը շատ ավելի զարգացած է մյուս երկրների երեխաներից, սակայն շատ հետ՝ սոցիալական-կենցաղային պայմանների համեմատությամբ, մտավախությունս սա է, որ
բեկում չառաջանա։Դա է վկայում հեռավար դասերի անցկացումը հեռավոր գյուղական համայնքների դպրոցների հետ, որի արդյունքում հանդիպել եմ բազմաթիվ խնդիրների:

Նարինե Գալստյան