Առաջարկ Լիլիթ Մնացականյանից

Ասպիրանտական (հետազոտական) ծրագիրը պետք է գործածել նաև բակալավրիատում ու մագիստրատուրայում։

Լիլիթ Մնացականյան